| přidejte si nás do oblíbených | 602 503 048 Radek Šauer klimatizace Brno návrh - dodávka - montáž - servis

Revize, kontrola úniku chladiva

Dle zákona č. 86/2002 Sb. z roku 2002 ( zákon o ochraně ovzduší ) dále dle nařízení Evropského parlamentu týkající se látek, které poškozují ozonovou vrstvu a dle nařízení o fluorovaných skleníkových plynech je nutné u klimatizačních zařízení od 3kg chladiva provádět pravidelnou kontrolu těsnosti chladivového okruhu. Kontrola úniku chladiva se provádí minimálně jednou do roka v závislosti na množství chladiva v okruhu. Tuto kontrolu můžou provádět jen osoby k tomu oprávněné Ministerstvem životního prostředí. Kontakujte nás, provedeme nutnou kontrolu těsnosti chladivového okruhu vašeho zařízení.

>> žádost o revizi klimatizace

| Klimatizace LG-shop | Microwell-LG | Toshiba Klima-classic | T&SC klimatizace | Přátelé na horách Itálie 2013 |

| Partnerské odkazy | Katalog klimatizačních firem |Kosemo Moravia - montáž, opravy a servis kotlů partner odkaz partner odkaz partner odkaz partner odkaz partner odkaz 2008 - 2023 © S-klimatizace Brno s-klimatizace@s-klimatizace.cz