Klimatizace

... základní rozdělění.

Kompaktní klimatizace

Jedná se o zařízení kde jsou kodenzační a výparníková část umístěny dohromady v jednom zařízení. Patří sem například okenní klimatizace a mobilní klimatizace.

Dělená klimatizace

Tyto jednotky mají kondenzační a výparníkovou část oddělenou. Propojeny jsou měděným potrubím s cirkulujícím chladivem. Patří sem split, multisplit.

Split klimatizace

Klimatizace typu split jsou dělené klimatizace, které mají kondenzační jednotku umístěnou ve venkovním prostředí a výparníkovou jednotku v klimatizovaném prostoru. Vnitřní jednotky systému split jsou v nástěnném, parapetním, podstropním, kazetovém, kanálovém a sloupovém provedení. Nástěnné jednotky se uplatní v rodinném domě, v bytě, kanceláři, hotelových pokojích apod.

Multisplit

Multisplit používá více vnitřních jednotek. Systém umožňuje na jednu venkovní jednotku napojit více vnitřních jednotek, přičemž je lze samostatně ovládat.

Vnitřní jednotky

Liší se v možnostech využití. Nejčastěji používané jsou nástěnné a kazetové jednotky. Vyrábějí se v mnoha provedeních, tvarech a odstínech. Dají se teda pěkně sladit z interierem bytu, či kanceláře. Pro jejich optimální funkčnost je důležité vybrat vhodné umístění v klimatizované místnosti, zvolit správný typ a výkon těchto zařízení.